Veckonummer - Massor med veckonummer

Vecka - Varför det?

Vecka

Längden på en vecka har bestämts av människor för att dela upp tiden i mer lätthanterliga och väldefinierade delar. Tidsenhet en vecka har alltid varit längre än ett dygn och kortare än en månad.

Både dygn och månad har varit ganska väldefinierade utifrån jordens rotationshastighet respektive tiden det tar för månen att snurra ett varv runt jorden.

I nästan alla moderna kalendrar, inklusive vår egen Gregorianska kalendern, är veckans längd sju dagar. I tidigare perioder har det funnits veckor som varit i allt från 3 dagar till 10 dagar långa.

Varför veckor?

Vecka

Den främsta orsaken till att man delade in tiden i veckor var att man skulle kunna ha en tydlig dag med inte för långt mellanrum när återkommande saker skulle ske. Detta kunde vara religiösa repetitiva händelser, bestämd dag när det var dags för marknadsdag eller en dag då man inte skulle arbeta precis på samma sätt som annars.

Genom att definiera veckor så blev tideräkningen mycket klarare och enklare än om man skulle följa månvarv vilket kan tolkas olika när nästa månvarv börjar eller vilken dag det egentligen är fullmåne.

Varför sju dagar i en vecka?

Vecka

Anledningen till att en vecka blev sju dagar är ganska logiskt eftersom man utgick från månens rörelse. Ett vanligt sätt var att dela upp saker och ting för var att dela mitt i tu och blev det för mycket delade man på mitten igen och fortsatte så.

Tiden mellan två fullmånar är 29.53 dygn och delar man detta på mitten fås 14.76 dagar men detta blev lite för många dagar mellan vissa återkommande händelser. Därför delade man tiden en gång till på hälften och då blev en vecka 7.38 dagar vilket gjorde att veckan blev sju dagar.

7-dagars veckan hade sitt ursprung i Babylonien kring 500 f.Kr. Några hundra år senare fanns sjudagarsvecka beskriven i den hinduiska skriften Ramayana som är skriven på sanskrit. Även sju-dagarsveckan anammades av greker och Kina.

I det gamla testamentet i Bibeln används 7-dagars vecka där gud skapade jorden på sex dagar och vilade den sjunde som också anses kopplat till uppdelningen av tideräkningen i veckor.

Varför är veckans första dag måndag, söndag eller lördag?

Olika delar av världen definierar veckans första dag på olika sätt.

Måndag först i veckan

Måndag först i veckan

Enligt Bibeln så började jorden skapas dag 1 och blev klar dag 6. Därefter var det en dags vila.

Detta betraktelse sätt att måndagen är först och söndagen är sist är det som vi och övriga Europa använder sig och och många länder i Asien. Att använda måndag som veckans första dag är också det som är definierat i standarden ISO 8601.

Söndag först i veckan

Söndag först i veckan

Eftersom söndagen var en ledig dag så skulle den användas för att prisa vår skapare. Söndagen blev då i djupare religiösa kretsar den viktigaste dagen och den dagen som skulle inleda veckan.

Denna betraktelse gjorde att söndagen är först på veckan och att veckan avslutas med lördag. Denna definition lever många anglosaxiska länder men även Kina, Japan och Korea. Även Israel har söndagen först eftersom de anser att veckan avslutas med den viktiga sabbaten på lördagen.

Lördag först i veckan

Lördag först i veckan

I muslimska länder blev fredagen veckans viktigaste dag enligt koranen. Efter fredagen och fredagsbönen började en ny vecka och därför inleds den med lördag.

Detta sätt att betrakta veckorna genom att börja veckan med en lördag och avsluta veckan med en fredag används i Mellanöstern, Nordafrika och i t.ex. Saudiarabien, UAE, Iran och Afghanistan.


Allt du behöver veta om veckonummer

Nedan kan du hitta massor med kul fakta om veckonummer och olika veckor.Veckonummer för alla år

Meny - Veckonummer
Till förstasidan på www.veckonummer.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Sverige Utomlands Företag Nyheter